Главная » Онлайн консультации

наши консультации


Здравствуйте. моему сыну 02.11.1999 г.р. сделали операцию по удалению миксомы с правого желудочка сердца 2008году. был рецедив и пройзводили повторную операцию по удалению миксомы с правого желудочка сердца в москве 2011 году. НК 1. ФК 1. состояние после удаления миксомы правого желудочка, радиочастотный аблации ложа миксомы, пластики передней стенки правого желудочка заплатой, пластики трикуспидального клапана на мягком опорном кольце из РТFЕ. Он на Д учете у кардиолога. с 2008 года инвалидность с детства. с 2015 года ивалидность с детства 3 группа. В этом году ему исполниться 18лет. У него хроническая сердечная не достаточность ХСН2А lllФК(NYHA). ЭКГ неполная блокадаПНПГ. диффузные изменения в миокарде. ЭХОКГ. ФИ 44%. одышка. Вопрос можно ли дать ему безсрочную( на всю жизнь) я никак не могу обьяснить членам комисси после такой операции сердце не заработает как у здорового человека.Мен 20.09.2016 кызыма босанган едім. Бул балам 4ші. Алдындагы екеуі шетінеп кеткен. Врачтардын айтуна байланысты бір инфекция деп жауып тастаиды. Озім бул баламды 37аптасында босанган едім. 6 ай болганда кызуы котерлип он кун боиы, неден екен блмеи скорый шакиргам балама, пробасыз укол салган сон екі сагат ишинде жара шига бастад. Куйген ге уксад.больницага жеткенимде ешкім ештенке аита алмад. Он кун боиы педиятрияда жатканбыз. Кызу 39,6 болип турад кызу дари берсем устине кызарад. Жарасы улгаиып ірің тəрізді болды.жыныс жеріне шикан. Содан аллерголк бизге синдром Лейлла деп аиткан. Сол себебтен жарасын тесип кесип алган. Бирак уш кун сон балам кайта кызу болип. Сол жак шабытынын арасы исик паида болган. Оган наркоз истер таги тескен ед жарасы ишинде деп. Бул жолы инфекц деп аиткан. Сонымен кім не кандаи ауру екен блмеи келем баламда. Казиргі уакыта балама бир жас толды. Бирак алди кун ге дейн устине жара шигад. Типти тамагы аурип кызу болса да жайғана кызудын дарисин берсемде устине жара пайда болад. Осы кунге деин немен ауратынын білмеи келем...тек коркатыным синдром болмасада бир инфекциянын болганыма?! Екі баламнан айырлганмын. Инфекция деп. Сондайга тагы откім келмеид. Аитпаган мамандарым бармаган жерім болмад. Ондай болад деп кайтарад. Енді бугінгі куні квота дайындауга усыныс бергем бирак врачтар онын керігі жоктыгын аитад. Осыган бир кенес берсеніздер.. бул жолыда баламнан аиырлип калмаим ба деп коркам. Рахмет


Деятельность фонда


вопросы и пожелания

подписка на новости